Skip to main content

Organisaties

Organisaties dienen een inclusieve bedrijfscultuur te integreren in hun bedrijfsstrategie.
Steeds meer bedrijven zijn genoodzaakt te rapporteren hoe ze ervoor staan qua Gender Equality (SDG 5) en dienen ambitieuze streefcijfers op te stellen. The Female Fix helpt je hierbij.

Voor organisaties

De businesscase voor meer genderdiversiteit in het bedrijfsleven heeft zich al lang bewezen. Volgens o.a. McKinsey zorgt een toename van vrouwen in leidinggevende en managementfuncties voor betere bedrijfsresultaten en draagt een betere balans in je bedrijf bij aan een positieve impact op de samenleving. Veel vrouwen zijn maatschappelijk gedreven en zien geld als middel om doelen te bereiken. De reputatie van de organisatie krijgt een boost en het wordt makkelijker talent aan te trekken en te behouden. Tevens verbetert de creativiteit, innovatie en openheid. Door beleid te maken op gendergelijkheid en het te integreren in alle bedrijfsonderdelen, draagt je organisatie bij aan het realiseren van de SDG 5. De methode The Female Fix SDG 5 Gender Equality Framework™ helpt je hierbij.

Wet Ingroeiquotum en Streefcijfers
Ook in Nederland zijn vrouwen met 15 procent in de bedrijfstop en 27 procent op managementniveau nog zwaar ondervertegenwoordigd. Daarom geldt sinds 1 januari 2022 de Wet Ingroeiquotum en Streefcijfers. De wet, ook wel aangeduid als ‘vrouwenquotum’ moet zorgen voor een evenwichtigere man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven. De Raad van Commissarissen (RvC), Raad van Advies (RvA) en de directie moet voor ten minste 1/3e uit vrouwen en ten minste 1/3e uit mannen bestaan. Volgens de wet moeten grote bedrijven rapporteren hoe ze ervoor staan qua genderdiversiteit, ambitieuze streefcijfers opstellen en jaarlijks een plan van aanpak indienen met een verantwoording hoe ze de streefcijfers gaan realiseren. Klik hier voor meer inzage in de wetgeving.

Voor wie geldt de Wet Ingroeiquotum en Streefcijfers?

Beursgenoteerde bedrijven en Vennootschappen die voldoen aan minstens twee van de drie volgende criteria:

  • 250 werknemers of meer
  • Activawaarde is meer dan 20 miljoen euro
  • Netto omzet meer dan 40 miljoen euro

Wet Loontransparantie
Tevens heeft de EU de wet loontransparantie aangenomen. In Europa hebben we nog steeds te maken met een loonkloof van 14 procent. Vrouwen verdienen per uur voor hetzelfde werk gemiddeld 14 procent minder dan mannen. Qua inkomensongelijkheid staat Nederland wereldwijd op plek 64. Het gebrek aan loontransparantie blijkt een van de belangrijkste belemmeringen voor het dichten van de loonkloof. Daarom moeten bedrijven binnen 3 jaar inzage geven in de lonen.

Klik hier voor meer inzage in de wetgeving.

Heeft je bedrijf hulp nodig bij de Wet Ingroeiquotum en Streefcijfers of Wet loontransparantie?
Veel bedrijven weten nog niet precies wat de Wetten inhouden, wat de voorwaarden zijn, wat realistische streefcijfers zijn, welke elementen onderdeel zijn van plan van aanpak en hoe er gerapporteerd dient te worden. The Female Fix Strategic Business Consulting SDG 5 helpt je bedrijf in het behalen van de wetten op SDG 5. Door de combinatie van een strategische en actiegerichte consultancy aanpak stelt The Female Fix je bedrijf in staat om actief en meetbaar bij te dragen aan gendergelijkheid en inclusie & diversiteit te embedden in je bedrijfsstrategie.

Is jouw organisatie nog niet verplicht om te rapporteren, dan raad ik je aan om wel aan de slag te gaan met meer inclusiviteit en diversiteit in je organisatie. De businesscase heeft zich inmiddels bewezen en The Female Fix kan je ermee helpen.

Ben je benieuwd naar onze werkmethode?

Klik dan hier

Betekenis SDG 5 Gender Equality voor het bedrijfsleven

SDG 5 Gender Equality, onderdeel van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties, heeft een belangrijke betekenis voor het bedrijfsleven. Het doel van SDG 5 is het bevorderen van gendergelijkheid en het empoweren van vrouwen wereldwijd. Voor het bedrijfsleven betekent SDG 5 Gender Equality het erkennen en aanpakken van genderongelijkheid in de gehele organisatie, intern en extern.

  • Intern betekent SDG 5 Gender Equality dat bedrijven streven naar een inclusieve en diverse werkomgeving waarin gelijke kansen en rechten worden geboden aan alle medewerkers, ongeacht hun gender. Het houdt in dat bedrijven genderongelijkheid in salaris, werving en selectie, promotie en loopbaanontwikkeling aanpakken. Het bevordert een werkcultuur waarin vrouwen zich empowered voelen en kunnen excelleren in hun professionele groei.
  • Extern betekent SDG 5 Gender Equality dat bedrijven streven naar gendergelijkheid in hun waardeketen en in hun interactie met klanten, leveranciers en de gemeenschap. Het houdt in dat bedrijven streven naar gelijke economische kansen voor vrouwen, het bevorderen van inclusieve marketing- en communicatiestrategieën die genderstereotypen doorbreken, en het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de empowerment van vrouwen.

Bedrijven die zich actief inzetten voor SDG 5 Gender Equality behalen diverse voordelen. Onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven met een gendergelijk personeelsbestand beter presteren en innovatiever zijn. Het bevorderen van gendergelijkheid kan leiden tot een fijnere werkomgeving, hogere productiviteit, verbeterde besluitvorming en grotere klanttevredenheid.