Skip to main content

Werkmethode:

The Female Fix SDG 5 Gender Equality Framework ™

Gefeliciteerd, je bent bij onze werkmethode aangekomen. Dat betekent dat je je bewust bent dat gendergelijkheid je bedrijf en je medewerkers voordelen kan bieden.

Aan de hand van The Female Fix SDG 5 Gender Equality Framework™ verrichten we een analyse in je bedrijf, zodat we de huidige situatie en uitdagingen in kaart kunnen brengen. Gezamenlijk maken we een plan van aanpak met realistische meetbare streefcijfers. We stellen een strategisch plan op, waarbij ook direct gerapporteerd kan worden aan de Sociaal Economische Raad (SER).

The Female Fix SDG 5 Gender Equality Framework ™ biedt je organisatie een handig kader van 5 principes, gebaseerd op de Women’s Empowerment Principes van de Verenigde Naties, om gendergelijkheid te bevorderen en een inclusieve werkomgeving te creëren.

1. GOVERNANCE & STRATEGY

Commitment to Women’s Empowerment vanuit de top. Toewijding aan gendergelijkheid door integratie in het management met een duidelijke visie, inclusief leiderschap en SMART-doelen om vooruitgang te meten. Om gendergelijkheid te embedden in de bedrijfsstrategie is het essentieel dat de top van de organisatie de noodzaak en urgentie van gendergelijkheid en gelijkwaardigheid voelt, uitstraalt en bij zichzelf belegt.

2. POLICIES PROMOTING GENDER EQUALITY

In gezamenlijkheid ontwikkelen we een breed gedragen beleid om gendergelijkheid, diversiteit en gelijkwaardigheid te bevorderen. Ook de managementlagen worden er op aangestuurd. Het omvat het waarborgen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Er is ook aandacht voor gendergelijkheid in de waardeketen en de interacties met leveranciers, klanten en de gemeenschap.

3. WORKPLACE

Je organisatie hecht aan het belang van een gendergelijke werkplek met gelijkwaardige doorgroeimogelijkheden. Het houdt in het analyseren en aanpakken van de loonkloof, het implementeren van eerlijke werving- & selectieprocessen en het bevorderen van loopbaanontwikkeling door training en mentoring. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor een goede balans tussen werk- en privé, het creëren van een inclusieve en ondersteunende werkcultuur en het doorbreken van genderstereotyperingen in marketing en communicatie.

4. TRANSPARANCY, MEASURING & REPORTING

We stellen meetbare, realistische doelen en streefcijfers. Door goed te monitoren en transparant te zijn over de voortgang kan je organisatie verantwoording afleggen en de inspanningen zichtbaar maken. Dit helpt ook bij het identificeren van gebieden waar verdere actie nodig is en het stimuleert een cultuur van voortdurende verbetering.

5. PLAN OF ACTION

De implementatiefase van het actieplan. De uitrol bestaat uit concrete stappen, programma’s, workshops, een interne campagne en beleidsmaatregelen die ervoor zorgen dat gendergelijkheid integraal wordt opgenomen in de organisatiecultuur.

Ben je geïnteresseerd in de werkmethode en wil je meer weten?
Neem dan contact op met Marianne Bruijn mariannebruijn@thefemalefix.com